วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ขับรถปลอดภัย ด้วยหลัก 5 ร

การใช้หลัก 5 'ร' หรือเรียกอีกชื่อว่าหลักรอบรู้เรื่องการใช้รถและถนน 5 หัวข้อนี้
เป็นหลักสำคัญในการลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้จริง
1. รอบรู้เรื่อง "รถ" นักขับที่ดีจะต้องรอบรู้เรื่องรถที่ขับขี่เป็นอย่างดี หมั่นตรวจตราแก้ไขข้อ บกพร่องอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนออกเดินทางไกลควรจะได้ ตรวจอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ ๆ
 
(1) เครื่องยนต์                      (2) ห้ามล้อ
 
(3) ยาง                                (4) นอตบังคับล้อ
 
(5) พวงมาลัย                       (6) ที่ปัดน้ำฝน
 
(7) กระจกส่องหลัง               (8) ไฟ
 
 
2. รอบรู้เรื่องทาง ทาง แต่ละสายย่อมแตกต่างกัน โดยสภาพภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อม ถ้าเป็นเส้นทางไม่เคยไป ควรศึกษาจากแผนที่ คู่มือการท่องเที่ยว ถามผู้รู้ หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง,ตำรวจท้องที่ ฯลฯที่สำคัญ ที่สุดท่านจะต้องสังเกตและปฏิบัติตามป้ายและเครื่องหมายจราจร
 
3. รอบรู้เรื่องวิธีขับรถ การ ขับรถเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ขับรถเป็นอย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้วิธีแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยฉับพลัน และสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยมิได้คาดคิด เนื่องจากขาดความชำนาญ เช่น เบรกจะทำอย่างไร
 
4. รอบรู้เรื่องกฎจราจร กฎจราจรมีไว้เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนประพฤติปฏิบัติในแนวเดียวกัน เพื่อ ความปลอดภัยและความสะดวกรวดเร็ว
 
5. รอบรู้เรื่องมารยาทในการขับรถ มารยาท ในการขับรถมีความสำคัญไม่น้อยในการใช้รถใช้ถนน นักขับขี่ ที่ดีควรแสดงความเป็นสุภาพบุรุษ อะลุ้มอล่วย เห็นใจ แนะนำและให้อภัย ต่อความผิดพลาดของผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการแสดงมารยาทที่ไม่สมควร
ที่มา: http://www.teenee.com/

ขับรถปลอดภัย ด้วยหลัก 5 ร

การใช้หลัก 5 'ร' หรือเรียกอีกชื่อว่าหลักรอบรู้เรื่องการใช้รถและถนน 5 หัวข้อนี้
เป็นหลักสำคัญในการลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้จริง
1. รอบรู้เรื่อง "รถ" นักขับที่ดีจะต้องรอบรู้เรื่องรถที่ขับขี่เป็นอย่างดี หมั่นตรวจตราแก้ไขข้อ บกพร่องอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนออกเดินทางไกลควรจะได้ ตรวจอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ ๆ
 
(1) เครื่องยนต์                      (2) ห้ามล้อ
 
(3) ยาง                                (4) นอตบังคับล้อ
 
(5) พวงมาลัย                       (6) ที่ปัดน้ำฝน
 
(7) กระจกส่องหลัง               (8) ไฟ
 
 
2. รอบรู้เรื่องทาง ทาง แต่ละสายย่อมแตกต่างกัน โดยสภาพภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อม ถ้าเป็นเส้นทางไม่เคยไป ควรศึกษาจากแผนที่ คู่มือการท่องเที่ยว ถามผู้รู้ หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง,ตำรวจท้องที่ ฯลฯที่สำคัญ ที่สุดท่านจะต้องสังเกตและปฏิบัติตามป้ายและเครื่องหมายจราจร
 
3. รอบรู้เรื่องวิธีขับรถ การ ขับรถเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ขับรถเป็นอย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้วิธีแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยฉับพลัน และสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยมิได้คาดคิด เนื่องจากขาดความชำนาญ เช่น เบรกจะทำอย่างไร
 
4. รอบรู้เรื่องกฎจราจร กฎจราจรมีไว้เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนประพฤติปฏิบัติในแนวเดียวกัน เพื่อ ความปลอดภัยและความสะดวกรวดเร็ว
 
5. รอบรู้เรื่องมารยาทในการขับรถ มารยาท ในการขับรถมีความสำคัญไม่น้อยในการใช้รถใช้ถนน นักขับขี่ ที่ดีควรแสดงความเป็นสุภาพบุรุษ อะลุ้มอล่วย เห็นใจ แนะนำและให้อภัย ต่อความผิดพลาดของผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการแสดงมารยาทที่ไม่สมควร
ที่มา: http://www.teenee.com/

ขับรถปลอดภัย ด้วยหลัก 5 'ร'

การใช้หลัก 5 'ร' หรือเรียกอีกชื่อว่าหลักรอบรู้เรื่องการใช้รถและถนน 5 หัวข้อนี้
เป็นหลักสำคัญในการลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้จริง
1. รอบรู้เรื่อง "รถ" นักขับที่ดีจะต้องรอบรู้เรื่องรถที่ขับขี่เป็นอย่างดี หมั่นตรวจตราแก้ไขข้อ บกพร่องอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนออกเดินทางไกลควรจะได้ ตรวจอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ ๆ
 
(1) เครื่องยนต์                      (2) ห้ามล้อ
 
(3) ยาง                                (4) นอตบังคับล้อ
 
(5) พวงมาลัย                       (6) ที่ปัดน้ำฝน
 
(7) กระจกส่องหลัง               (8) ไฟ
 
 
2. รอบรู้เรื่องทาง ทาง แต่ละสายย่อมแตกต่างกัน โดยสภาพภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อม ถ้าเป็นเส้นทางไม่เคยไป ควรศึกษาจากแผนที่ คู่มือการท่องเที่ยว ถามผู้รู้ หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง,ตำรวจท้องที่ ฯลฯที่สำคัญ ที่สุดท่านจะต้องสังเกตและปฏิบัติตามป้ายและเครื่องหมายจราจร
 
3. รอบรู้เรื่องวิธีขับรถ การ ขับรถเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ขับรถเป็นอย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้วิธีแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยฉับพลัน และสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยมิได้คาดคิด เนื่องจากขาดความชำนาญ เช่น เบรกจะทำอย่างไร
 
4. รอบรู้เรื่องกฎจราจร กฎจราจรมีไว้เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนประพฤติปฏิบัติในแนวเดียวกัน เพื่อ ความปลอดภัยและความสะดวกรวดเร็ว
 
5. รอบรู้เรื่องมารยาทในการขับรถ มารยาท ในการขับรถมีความสำคัญไม่น้อยในการใช้รถใช้ถนน นักขับขี่ ที่ดีควรแสดงความเป็นสุภาพบุรุษ อะลุ้มอล่วย เห็นใจ แนะนำและให้อภัย ต่อความผิดพลาดของผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการแสดงมารยาทที่ไม่สมควร
ที่มา: http://www.teenee.com/

ขับรถปลอดภัย ด้วยหลัก 5 'ร'

การใช้หลัก 5 'ร' หรือเรียกอีกชื่อว่าหลักรอบรู้เรื่องการใช้รถและถนน 5 หัวข้อนี้
เป็นหลักสำคัญในการลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้จริง
1. รอบรู้เรื่อง "รถ" นักขับที่ดีจะต้องรอบรู้เรื่องรถที่ขับขี่เป็นอย่างดี หมั่นตรวจตราแก้ไขข้อ บกพร่องอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนออกเดินทางไกลควรจะได้ ตรวจอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ ๆ
 
(1) เครื่องยนต์                      (2) ห้ามล้อ
 
(3) ยาง                                (4) นอตบังคับล้อ
 
(5) พวงมาลัย                       (6) ที่ปัดน้ำฝน
 
(7) กระจกส่องหลัง               (8) ไฟ
 
 
2. รอบรู้เรื่องทาง ทาง แต่ละสายย่อมแตกต่างกัน โดยสภาพภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อม ถ้าเป็นเส้นทางไม่เคยไป ควรศึกษาจากแผนที่ คู่มือการท่องเที่ยว ถามผู้รู้ หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง,ตำรวจท้องที่ ฯลฯที่สำคัญ ที่สุดท่านจะต้องสังเกตและปฏิบัติตามป้ายและเครื่องหมายจราจร
 
3. รอบรู้เรื่องวิธีขับรถ การ ขับรถเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ขับรถเป็นอย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้วิธีแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยฉับพลัน และสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยมิได้คาดคิด เนื่องจากขาดความชำนาญ เช่น เบรกจะทำอย่างไร
 
4. รอบรู้เรื่องกฎจราจร กฎจราจรมีไว้เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนประพฤติปฏิบัติในแนวเดียวกัน เพื่อ ความปลอดภัยและความสะดวกรวดเร็ว
 
5. รอบรู้เรื่องมารยาทในการขับรถ มารยาท ในการขับรถมีความสำคัญไม่น้อยในการใช้รถใช้ถนน นักขับขี่ ที่ดีควรแสดงความเป็นสุภาพบุรุษ อะลุ้มอล่วย เห็นใจ แนะนำและให้อภัย ต่อความผิดพลาดของผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการแสดงมารยาทที่ไม่สมควร
ที่มา: http://www.teenee.com/

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ยินดีตอนรับบล็อกใหม่สำหรับคนต้องการสอบทำใบขับขี่ทุกประเภท

ยินดีตอนรับบล็อกใหม่สำหรับคนต้องการสอบทำใบขับขี่ทุกประเภท 


        บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องการสอบทำใบขับขี่ได้ประลองประมวลความรู้ในการสอบทำใบขับขี่ เว็บบนี้เป็นเว็๋บที่สอง ที่ผมจัดทำขึ้นมา เว็บแรกเป็นเว็บที่โพสข้อสอบไว้เท่านั้นไมไ่ด้ จัดทำให้สอบออนไลน์ แต่ก้ได้สร้าง/เขียนเว็บเป็นเวบโปรแกรมมิ่งในการทำแบบทดสอบเอาไว้ด้วยนะครับ ก็เป็นเว็บทำแบบทดสอบออนไลน์ อันนี้ทำได้เลยมีประมวลผลความรู้ แจ้งคะแนน และบันทึกให้เสร็จสรรพเลยครับ ผู้เรียนคนไหนสนใจก็ลองประประลองความสามารถได้เลยครับ 

         ส่วนบล็อกนี้ก็บอกว่าแล้วว่าจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้ทดลองความสามารถให้คำแนะนำ หรือ เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ในการสอบใบขับขี่กันครับ  ผู้เรียนคนไหนสนใจหรือ ต้องการจะเขียนบทความให้เืพื่อน ๆ คนอื่นได้อ่านกันก็เขียนส่งบทความของคุณมาได้ที่ เมล์ atcomink@gmail.com ได้เลยครับ ผมจะได้โพสลงกระทู้ให้เลยครับ ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งเลย จะเขียนลงในเนื้อหาจดหมายเมล์ หรือ จะเขียนลงในไฟล์ Word ก็ตามแต่จะสะดวกครับ หรือ ๆ เพื่อนๆ คนไหนมีรูปถ่ายที่ไม่สงวนก็ส่งมากให้เราโพสได้เลยครับ ทางเรายินดีเป็ฯอย่างยิ่งเลยครับ 


          ทางนี้ทางเราแอดมินก็ขอขอบคุณมานะที่นี่ด้วย