วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สอบทำใบขับขี่ ปี 2557

รวมข้อสอบเฉลยด้านข้าง หรือ http://test-driving-license.blogspot.com/2014/12/blog-post_15.html 

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ : รวมคำถาม-คำตอบทั้งหมด ข้อมูลโดยกรมการขนส่งทางบก เกณฑ์การทดสอบใบอนุญาตขับรถใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไปต้องทำการทดสอบข้อเขียน 50 ข้อ และต้องผ่าน 90% ( 45 ข้อขึ้นไป ) โดยการนำเอาข้อสอบจำนวนทั้งหมด 1,000 ข้อ จาก 11 หมวดมาสุ่มออกข้อสอบ
1. ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 1 ( กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ )
2. ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 2 ( กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก )
3. ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 3 ( เครื่องหมายพื้นทาง )
4. ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 4 ( ป้ายบังคับ )
5. ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 5 ( ป้ายเตือน )
6. ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 6 ( ป้ายแนะนำ )
7. ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 7 ( มารยาทและจิตสำนึก )
8. ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 8 ( เทคนิคการขับอย่างปลอดภัย )
9. ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 9 ( การบำรุงรักษารถ )
10. ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 10 ( รูปภาพจราจร )
11. ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 11 ( การรับรู้สถานการณ์อันตราย )