วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปรับปรุงหน้าเว็บใหม่ ให้เข้ากับระบบมือถือ

ทางเราได้ปรับปรุงระบบแบบทดสอบออนไลน์ใหม่ เพื่อให้รองรับกับมือถือ เดิมที่มีสมาชิกจำนวนมากได้แจ้งมาถึง กับเวลาที่ใช้แสดงผลางหน้าจอว่ามันรก เกะกะ  ผมเลยนำเวลาออก และปรับใหม่ให้เข้ากับหน้าจอทุกหน้าจอด้วยโปรแกรมภาษา HTML5 ครับ

หน้าเว็บครับ  http://www.thaitestonline.com/mobile.php