วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

1. การปรับระดับที่นั่งคนขับห่างเกินไป จะมีผลอย่างไร
  ก. ทำให้เข้าเกียร์ได้ง่าย
  ข. ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นชัดเจนดีมาก.สามารถตัดสินใจได้ดี
  ค. บังคับพวงมาลัยลำบาก.ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่สะดวก.เกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถใช้คลัทช์ และเบรกได้
  ง. ทำให้เบรกรถสะดวก
  เฉลย 3
2. ข้อใดเป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อรถเกิดไฟลัดวงจร
  ก. หาผ้าหนา ๆ มาตบ
  ข. ตัดกระแสไฟ หรือหาทางงัดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อน
  ค. วิ่งหาน้ำมันมาราด
  ง. ใช้ทรายสาดใส่
  เฉลย 2
3. ข้อใดเปิดไฟหน้ารถไม่ถูกต้อง.
  ก. เมื่อไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าในระยะต่ำกว่า 150 เมตร
  ข. เมื่อต้องเร่งรีบไปทำงาน
  ค. เมื่อฝนตกหนัก
  ง. เมื่อมีควันไฟปกคลุมถนน
  เฉลย 2
4. การตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยยังใช้งานได้ดีหรือไม่ ควรตรวจสอบอย่างไร
  ก. กระตุกดึงสายเข็มขัดอย่างเร็ว แล้วสายเข็มขัดต้องล็อค
  ข. ดูว่าเป็นของใหม่หรือไม่
  ค. ดูว่าเข็มขัดมียี่ห้อหรือไม่
  ง. ต้องมีสีเข้มๆ
  เฉลย 1
5. ในขณะที่ขับรถอยู่ มีกลิ่นเหม็นไหม้ แอร์เริ่มไม่เย็น เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. ขับต่อไปเรื่อยๆ
  ข. ลดความเร็วลงแล้วขับต่อไป
  ค. หยุดรถทันทีกลางถนนห้ามเคลื่อนย้าย
  ง. จอดรถในที่ปลอดภัยแล้วเรียกช่างมาตรวจเช็ค
  เฉลย 4
6. การขับรถขณะฝนตก.ข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ
  ก. เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเส้นทาง
  ข. เปิดที่ปัดน้ำฝน
  ค. ใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
  ง. ลดความเร็วของรถลงกว่าปกติ
  เฉลย 1
7. เมื่อเกิดรถเสีย ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. จอดรถทิ้งไว้กลางถนน
  ข. นำกิ่งไม้วางไว้ท้ายรถ
  ค. เผาป่าข้างทางหากเป็นกลางคืน
  ง. นำรถจอดเข้าข้างทาง, เปิดไฟฉุกเฉิน
  เฉลย 4
8. ขณะขับรถขึ้นทางลาดชัน ถ้าเครื่องยนต์ดับควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. เหยียบเบรก.ดึงเบรกมือ เข้าเกียร์ว่าง.และ ติดเครื่องใหม่
  ข. เหยียบเบรก.ดึงเบรกมือ และ ติดเครื่องใหม่
  ค. เปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำ ดึงเบรกมือ และติดเครื่องใหม่
  ง. ปล่อยให้รถไหลไป แล้วค่อยประคองรถ
  เฉลย 1
9. การหยุดรถอย่างกะทันหัน(รถไม่ใช้เบรก.ABS) ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. เหยียบเบรกแรงๆโดยไม่ต้องถอนเบรก
  ข. เหยียบคลัทช์ก่อน แล้วจึงเหยียบเบรก
  ค. เหยียบเบรกและคลัทช์พร้อมกัน
  ง. เหยียบและปล่อยเบรกสลับกัน (ย้ำเบรกซ้ำๆ)
  เฉลย 4
10. ในขณะที่กำลังขับรถ ถ้าฝากระโปรงหน้ารถเปิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. ลดความเร็วแล้วจอดข้างทาง.เพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อย
  ข. หักเลี้ยวรถเข้าข้างทางทันที เพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อย
  ค. เบรกกะทันหัน
  ง. เหยียบคันเร่งให้มิดเพื่อฝากระโปรงจะได้กระแทกปิด
  เฉลย 1
11. เพื่อความปลอดภัยในการขับรถช่วงฤดูฝน ควรตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบสิ่งใดของรถก่อนเป็นลำดับแรก.
  ก. ที่ปัดน้ำฝน
  ข. น้ำในหม้อน้ำ
  ค. น้ำกลั่นแบตเตอรี่
  ง. ตรวจเช็คประตูหน้าต่างรถ
  เฉลย 1
12. ขณะขับรถ ถ้ากระจกบังลมหน้ารถแตกร้าว ควรปฎิบัติอย่างไร
  ก. ตั้งสติ ลดความเร็ว จอดรถข้างทาง.เปิดไฟฉุกเฉิน
  ข. ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และขับรถต่อไป
  ค. ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และหยุดรถทันที
  ง. ตั้งสติ จอดรถข้างทาง
  เฉลย 1
13. รถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหยียบเบรกอย่างกะทันหัน(รถไม่ใช้เบรก.ABS) จะมีผลอย่างไร
  ก. จะหยุดรถได้ตามระยะที่กำหนด
  ข. ล้อจะล็อค.และรถจะหมุน
  ค. รถจะค่อยๆ ชะลอความเร็วลง
  ง. ล้อจะล็อค.และรถจะหยุดทันที
  เฉลย 2
14. สัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถสีใด ที่ไม่ควรปรากฏขณะขับรถ
  ก. สีแดง
  ข. สีเขียว
  ค. สีเหลือง
  ง. สีฟ้า
  เฉลย 1
15. การหยุดรถบนทางลาดชัน ควรปฏิบัติตามลำดับอย่างไรจึงจะปลอดภัย
  ก. เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก.ดึงเบรกมือ และปลดเกียร์ว่าง
  ข. เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก.ปลดเกียร์ว่าง
  ค. เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก.ดึงเบรกมือ
  ง. เหยียบเบรกแล้วดึงเบรกมือ
  เฉลย 1
16. การหมุนพวงมาลัยรถ ขณะจอดรถอยู่กับที่จะมีผลอย่างไร
  ก. ทำให้หมุนพวงมาลัยง่ายขึ้น
  ข. ดอกยางสึกเร็วกว่าปกติ
  ค. สิ้นเปลืองน้ำมันเพาเวอร์
  ง. สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
  เฉลย 2
17. ในขณะขับรถ ยางรถแตกหรือระเบิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. คุมสติ บังคับพวงมาลัย ลดความเร็วลงและไม่ควรเหยียบเบรกกะทันหัน
  ข. รีบเหยียบเบรกให้เร็วที่สุด
  ค. หมุนพวงมาลัยอย่างรวดเร็วเพื่อหลบเข้าข้างทาง
  ง. ปลดเกียร์ว่างแล้วรีบเหยียบเบรก
  เฉลย 1
18. เมื่อผู้ขับขี่ขับรถเสียหลักบนถนนเปียกลื่น ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. เหยียบเบรกทันที แล้วค่อยๆออกตัวเร่งความเร็วใหม่
  ข. ถอนคันเร่ง.เหยียบเบรกเพื่อใช้เกียร์ต่ำ
  ค. ถอนคันเร่ง.จับพวงมาลัยให้มั่นประคองรถต่อไป
  ง. ตั้งสติให้มั่น จับพวงมาลัยให้ดี เร่งความเร็วหนีให้พ้นไป
  เฉลย 4
19. การจับพวงมาลัยนิ้วมือควรอยู่ในลักษณะใด
  ก. นิ้วมือทั้งห้า จับพวงมาลัยให้กระชับ สามารถหมุนได้คล่องตัว
  ข. นิ้วมือทั้งห้า กำพวงมาลัยให้แน่นที่สุด
  ค. นิ้วมือทั้งห้าแตะที่พวงมาลัย สามารถหมุนพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียว
  ง. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับพวงมาลัยเพียงสองนิ้ว
  เฉลย 1
20. ขณะขับรถยางรถแตก.จะมีอาการอย่างไร
  ก. พวงมาลัยรถจะไร้น้ำหนัก
  ข. พวงมาลัยจะหนัก.รถจะเอียง
  ค. รถหยุดกะทันหัน
  ง. เบรกจะไม่ทำงาน
  เฉลย 2