วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แนวข้อสอบวัดระดับความรู้ เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย


1. การหยุดรถบนทางลาดชัน ควรปฏิบัติตามลำดับอย่างไรจึงจะปลอดภัย
  ก. เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก.ดึงเบรกมือ และปลดเกียร์ว่าง
  ข. เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก.ปลดเกียร์ว่าง
  ค. เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก.ดึงเบรกมือ
  ง. เหยียบเบรกแล้วดึงเบรกมือ
  เฉลย 1
2. ข้อใดเป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อรถเกิดไฟลัดวงจร
  ก. หาผ้าหนา ๆ มาตบ
  ข. ตัดกระแสไฟ หรือหาทางงัดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อน
  ค. วิ่งหาน้ำมันมาราด
  ง. ใช้ทรายสาดใส่
  เฉลย 2
3. การหยุดรถอย่างกะทันหัน(รถไม่ใช้เบรก.ABS) ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. เหยียบเบรกแรงๆโดยไม่ต้องถอนเบรก
  ข. เหยียบคลัทช์ก่อน แล้วจึงเหยียบเบรก
  ค. เหยียบเบรกและคลัทช์พร้อมกัน
  ง. เหยียบและปล่อยเบรกสลับกัน (ย้ำเบรกซ้ำๆ)
  เฉลย 4
4. การปรับระดับที่นั่งคนขับห่างเกินไป จะมีผลอย่างไร
  ก. ทำให้เข้าเกียร์ได้ง่าย
  ข. ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นชัดเจนดีมาก.สามารถตัดสินใจได้ดี
  ค. บังคับพวงมาลัยลำบาก.ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่สะดวก.เกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถใช้คลัทช์ และเบรกได้
  ง. ทำให้เบรกรถสะดวก
  เฉลย 3
5. การหมุนพวงมาลัยรถ ขณะจอดรถอยู่กับที่จะมีผลอย่างไร
  ก. ทำให้หมุนพวงมาลัยง่ายขึ้น
  ข. ดอกยางสึกเร็วกว่าปกติ
  ค. สิ้นเปลืองน้ำมันเพาเวอร์
  ง. สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
  เฉลย 2
6. การขับรถขณะฝนตก.ข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ
  ก. เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเส้นทาง
  ข. เปิดที่ปัดน้ำฝน
  ค. ใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
  ง. ลดความเร็วของรถลงกว่าปกติ
  เฉลย 1
7. ในขณะขับรถ ยางรถแตกหรือระเบิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. คุมสติ บังคับพวงมาลัย ลดความเร็วลงและไม่ควรเหยียบเบรกกะทันหัน
  ข. รีบเหยียบเบรกให้เร็วที่สุด
  ค. หมุนพวงมาลัยอย่างรวดเร็วเพื่อหลบเข้าข้างทาง
  ง. ปลดเกียร์ว่างแล้วรีบเหยียบเบรก
  เฉลย 1
8. เมื่อผู้ขับขี่ขับรถเสียหลักบนถนนเปียกลื่น ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. เหยียบเบรกทันที แล้วค่อยๆออกตัวเร่งความเร็วใหม่
  ข. ถอนคันเร่ง.เหยียบเบรกเพื่อใช้เกียร์ต่ำ
  ค. ถอนคันเร่ง.จับพวงมาลัยให้มั่นประคองรถต่อไป
  ง. ตั้งสติให้มั่น จับพวงมาลัยให้ดี เร่งความเร็วหนีให้พ้นไป
  เฉลย 4
9. รถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหยียบเบรกอย่างกะทันหัน(รถไม่ใช้เบรก.ABS) จะมีผลอย่างไร
  ก. จะหยุดรถได้ตามระยะที่กำหนด
  ข. ล้อจะล็อค.และรถจะหมุน
  ค. รถจะค่อยๆ ชะลอความเร็วลง
  ง. ล้อจะล็อค.และรถจะหยุดทันที
  เฉลย 2
10. เมื่อเกิดรถเสีย ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. จอดรถทิ้งไว้กลางถนน
  ข. นำกิ่งไม้วางไว้ท้ายรถ
  ค. เผาป่าข้างทางหากเป็นกลางคืน
  ง. นำรถจอดเข้าข้างทาง, เปิดไฟฉุกเฉิน
  เฉลย 4
ติดตามข้อต่อไปได้ที่ http://www.thaitestonline.com/test_with_time_on_14434.html