วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Vdo สาธิตการทำข้อสอบ การขับขี่รถยนตอย่างปลอดภัย

ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย: http://youtu.be/iqgetsjYd8o