วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เพิ่มชุดข้อสอบ อีก 109 ข้อ

กำลังจะเพิ่มข้อสอบ ชุด เทคนิคการขับขี่รถยนต์ อีก 109 ข้อ จากเดิม 100 ข้อ รวมเป็น 209 ข้อ ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไร ใครอยากให้เสร็จเร็วก็มาช่วยเพิ่มข้อสอบกันนะครับ

ส่งข้อสอบมาที่ atcomink.drive@blogger.com

ตัวข้อสอบ http://www.thaitestonline.com/test_30_on_14434.html