วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เฉลยแนวข้อสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยรถจักรยานยนต์ ปี 2557

แนวข้อสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยรถจักรยานยนต์ ปี 2557

http://www.thaitestonline.com

1. ข้อใดใช้ไฟสูงไฟต่ำถูกต้อง 
ก. ใช้ไฟสูงเมื่อไม่มีรถสวนมา
ข. ใช้ไฟสูงเมื่อมีรถสวนมา
ค. ใช้ไฟสูงเฉพาะตอนกลางคืน
ง. ใช้ไฟสูงเฉพาะตองกลางวัน 
 เฉลย 1

2. ข้อใดเป็นข้อห้ามของผู้ขับรถ 
ก. ถูกทุกข้อ
ข. ขับรถในขณะมึนเมาสุราหรือของมึนเมา
ค. ขับรถในลักษณะที่ไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลังพอแก่ความปลอดภัย
ง. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น 
 เฉลย 1

3. ข้อใดห้ามแซง 
ก. กรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
ข. ภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม
ค. แซงด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ง. 150 เมตร ก่อนขึ้นสะพาน 
 เฉลย 1

4. บริเวณใดห้ามกลับรถ 
ก. ถูกทุกข้อ
ข. ในระยะ 100 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน
ค. ทางร่วมทางแยก
ง. ทางข้าม 
 เฉลย 1

5. ผู้ขับรถจะต้องใช้ไฟแสงสว่าง (ไฟหน้าและไฟท้าย) เมื่อใด 
ก. ในเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นคน รถ และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ข. เวลาขับรถอยู่นอกเขตชุมชน
ค. เวลามีเหตุฉุกเฉิน
ง. ถูกทุกข้อ 
 เฉลย 1

6. ผู้ขับขี่ที่ยินยอมให้รถคันอื่นแซงข้างหน้า จะต้องให้ไฟสัญญาณอย่างไร 
ก. ให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวที่ติดอยู่ท้ายรถทางด้านซ้ายของรถ
ข. ให้ไฟสัญญาณรถเลี้ยวที่ติดอยู่ท้ายรถทางด้านขวาของรถ
ค. ให้ไฟสัญญาณรถเลี้ยวที่ติดอยู่หน้ารถและท้ายรถทั้งด้านซ้ายและขวาของรถ
ง. ให้ไฟสัญญาณสีแดงที่ท้ายรถ 
 เฉลย 1

7. ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง 
ก. รถที่มีความเร็วช้าหรือต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย
ข. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวรถต้องให้สัญญาณก่อนที่จะเลี้ยวอย่างน้อย 60 เมตร
ค. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวขวาให้ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ง. ถูกทุกข้อ 
 เฉลย 1

8. เครื่องหมายนี้  หมายความว่าอย่างไร 
ก. ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
ข. ให้เลี้ยวซ้าย
ค. ห้ามเลี้ยวขวา
ง. ถูกทุกข้อ ก. และ ข. 
 เฉลย 1

9. เครื่องหมายนี้  หมายความว่าอย่างไร 
ก. ห้ามจอดรถ เว้นแต่หยุดรับ-ส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะ
ข. จอดรถทิ้งไว้เพื่อรอรับคนได้
ค. ทางเดินรถประจำทาง
ง. ที่จอดรถประจำทาง 
 เฉลย 1

10. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย  ควรปฏิบัติอย่างไร 
ก. ขับรถช้าลงและระวังรถสวนทางมาเนื่องจากสะพานแคบรถไม่สามารถขับหลีกกันได้
ข. ขับรถช้าลงและขับผ่านสะพานไปได้
ค. ใช้เกียร์ต่ำเนื่องจากเป็นสะพานสูง
ง. ขับรถช้าลงและใช้ทางเยี่ยงเนื่องจากสะพานชำรุด 
 เฉลย 1

http://www.thaitestonline.com


แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์,แนวข้อสอบอาเซียน 2557,ข้อสอบใบขับขี่,แบบทดสอบใบขับขี่,ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย 2557,แบบทดสอบป.5,แนวข้อสอบใบขับขี่จักรยานยนต์,ข้อสอบอาเซียนพร้อมเฉลย,ข้อสอบอาเซียน,สอบข้อเขียนใบขับขี่