วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ไม่ควรเปลี่ยนเกียร์รถ (เกียร์อัตโนมัติ) บ่อยๆ

http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=307%3A-n-d-&catid=94%3Atechnical-guru&Itemid=158