วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

http://www.thaitestonline.com

1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการขับขี่อย่างประหยัดน้ำมัน
     ก. รถจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นหากวิ่งด้วยความเร็วที่สูงขึ้น
     ข. รถจะประหยัดน้ำมันหากขับด้วยความเร็วคงที่
     ค. รถจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นหากเร่งเครื่องบ่อยครั้ง.
     ง. รถจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นหากวิ่งด้วยความเร็วที่ไม่คงที่
 เฉลย 2
2. เมื่อขับรถในเวลากลางคืน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
     ก. ทิ้งระยะห่างระหว่างรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ
     ข. เปิดไฟฉุกเฉินขณะทำการแซงรถคันหน้า
     ค. พยายามขับรถเข้าไปให้ใกล้กับรถคันหน้าเพื่อให้รถคันหน้าเห็นรถเราได้ชัดเจน
     ง. ใช้ไฟสูงตลอดทางของการขับรถ
 เฉลย 1
3. ในการขับขี่ลงทางลาดชัน ผู้ขับขี่ควรใช้เกียร์ต่ำเนื่องจากสาเหตุใด
     ก. เพื่อเพิ่มกำลังของรถ
     ข. เพื่อหน่วงความเร็วของรถ
     ค. เพื่อลดความร้อนของเครื่องยนต์
     ง. เพื่อเพิ่มความเร็วของรถ
 เฉลย 2
4. จากรูป หากรถคันสีแดง.และรถคันสีเหลือง.ต้องการจะเลี้ยวขวาในเวลาเดียวกัน รถคันใดจะมีสิทธิไปก่อน

     ก. สามารถไปได้ในเวลาเดียวกัน
     ข. รถคันสีแดง
     ค. รถคันสีเหลือง
     ง. รถที่มีความเร็วสูงกว่า
 เฉลย 1
5. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องในการเบรกฉุกเฉิน
     ก. หักพวงมาลัยหลบเมื่อจำเป็นต้องหลบการปะทะด้านหน้า
     ข. มือทั้งสองข้างต้องจับอยู่ที่พวงมาลัย
     ค. ใช้เบรกมือช่วย
     ง. หลีกเลี่ยงการเหยียบกระแทกเบรกสำหรับเบรกที่ไม่ใช่ระบบเบรก.ABS
 เฉลย 3
6. การขับขี่ในทางลักษณะใดที่ไม่จำเป็นต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยว
     ก. ทางเลี้ยวซ้ายเข้าซอย
     ข. ทางบังคับเลี้ยว
     ค. ทางเลี้ยวซ้ายออกจากซอย
     ง. ทางกลับรถ
 เฉลย 2
7. หากท่านจอดรถชิดขอบทางทางด้านซ้ายอยู่ และต้องการที่จะเคลื่อนตัวออก.ท่านควรปฏิบัติอย่างไร
     ก. มองดูรถที่ตามมาผ่านกระจกมองข้างและกระจกมองหลัง.จากนั้นเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวา
     ข. เปิดสัญญาณไฟเพื่อเตือนให้รถคันที่ตามมาชะลอความเร็วลง.
     ค. ไม่จำเป็นต้องหันมองดูรถที่จอดอยู่ข้างหน้า มองแค่รถที่ตามมาก็พอ
     ง. ให้สัญญาณมือเพื่อขอทาง
 เฉลย 1
8. เมื่อรถของท่านเสียบริเวณกลางถนน ท่านควรปฏิบัติอย่างไร
     ก. นำสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมมาไว้ท้ายรถของท่าน
     ข. จอดรถทิ้งไว้กลางถนน
     ค. เปิดไฟฉุกเฉินและนำรถจอดเข้าข้างทาง
     ง. ก่อกองไฟข้างทางในกรณีที่รถท่านเสียเวลากลางคืน
 เฉลย 3
9. จากรูป หากรถที่ท่านกำลังจะแซงเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวา ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

     ก. ชะลอความเร็วและรอจนกว่ารถคันหน้าเลี้ยวผ่านไป
     ข. เพิ่มความเร็วของรถและแซงผ่านไป
     ค. ให้สัญญาณไฟสูงเพื่อบอกให้รู้ว่าจะแซงผ่านไปก่อน
     ง. ให้สัญญาณแตรเพื่อบอกให้รู้ว่าจะแซงผ่านไปก่อน
 เฉลย 1
10. เมื่อท่านขับรถเข้าใกล้รถที่จอดอยู่ข้างทาง.ท่านควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
     ก. ขับต่อไปโดยไม่ต้องระวังสิ่งใด
     ข. เร่งความเร็วผ่านไปทันที
     ค. ให้สัญญาณไฟสูงเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ
     ง. เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น เตรียมพร้อมที่จะหยุดเสมอ
 เฉลย 4

http://www.thaitestonline.com


ข้อสอบใบขับขี่,ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์,ข้อสอบใบขับขี่ 2557,แนวข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2557,ข้อสอบอาเซียน,ข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2557,แบบทดสอบใบขับขี่รถยนต์ 2557 ออนไลน์,สอบข้อเขียนใบขับขี่