วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนการบำรุงรักษารถ

เฉลยความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนการบำรุงรักษารถ

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. การเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ควรเติมให้ท่วมแผ่นธาตุประมาณเท่าไร
ก. 1 นิ้ว.
ข. 2 นิ้ว.
ค. 3 นิ้ว.
ง. 4 นิ้ว
2. ไดสตาร์ททำหน้าที่อะไร
ก. ทำให้หมุนพวงมาลัยได้ดี.
ข. ทำให้เครื่องยนต์ติด.
ค. ทำให้ระบบเบรกทำงานดีขึ้น.
ง. ทำให้แอร์ในรถเย็นขึ้น
3. ในการถอดขั้วแบตเตอรี่ ควรถอดขั้วใดก่อน
ก. ขั้วไหนก่อนก็ได้.
ข. ขั้วบวก.
ค. ทั้งสองขั้วพร้อมกัน.
ง. ขั้วลบ
4. แบตเตอรี่รถยนต์จะมีขนาดแรงดันไฟฟ้ากี่โวลท์
ก. 12 โวลท์.
ข. 15 โวลท์.
ค. 24 โวลท์.
ง. 220 โวลท์
5. การเติมน้ำกลั่นควรให้อยู่ระดับใดของแบตเตอรี่
ก. ให้อยู่ระหว่างขีดที่กำหนด.
ข. เติมให้อยู่ระดับขีดต่ำกว่าที่กำหนดเล็กน้อย.
ค. เติมให้อยู่ระดับสูงกว่าที่กำหนดเล็กน้อย.
ง. เติมจนล้นแล้วปิดฝา
6. ท่านควรเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถเครื่องยนต์เบนซินอย่างไร
ก. เติมค่าที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนดเพื่อความประหยัด.
ข. เติมสูงกว่าค่าที่กำหนดเพื่อป้องกันเครื่องยนต์เสียหาย.
ค. เติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนตามที่ระบุไว้ในคู่มือรถ.
ง. เติมค่าเท่าใดก็ได้ตามความสะดวก
7. น้ำที่ใช้เติมในแบตเตอรี่ ควรใช้น้ำชนิดใด
ก. น้ำกลั่น.
ข. น้ำฝน.
ค. น้ำบาดาล.
ง. น้ำสบู่
8. ในการตรวจเช็กน้ำมันเชื้อเพลิงในห้องเครื่องยนต์เราควรตรวจสิ่งใดเป็นหลัก
ก. การเผาไหม้ของเครื่องยนต์.
ข. การปลอมปนของน้ำมัน.
ค. สภาพของท่อน้ำมันและรอยรั่วซึม.
ง. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
9. ขณะขับรถไฟเตือนสีใดไม่ควรแสดงอยู่บนแผงหน้าปัด
ก. สีเขียว.
ข. สีเหลือง.
ค. สีแดง.
ง. สีน้ำเงิน
10. คราบขี้เกลือที่ขั้วแบตเตอรี่เกิดจากสาเหตุใด
ก. ฝุ่นละอองไปเกาะ.
ข. น้ำกรดทำปฏิกิริยากับอากาศ.
ค. น้ำไปโดนที่ขั้วแบตเตอรี่.
ง. ฉนวนหุ้มขั้วแบตเตอรี่สกปรก
11. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมีค่าออกเทนสูงสุดเท่าใด
ก. ค่าออกเทน 98.
ข. ค่าออกเทน 95.
ค. ค่าออกเทน 91.
ง. ค่าออกเทน 87
12. ถ้าขั้วแบตเตอรี่มีคราบขี้เกลือ วิธีการใดเป็นการแก้ไขที่ดีที่สุด
ก. ใช้น้ำอุ่นล้างและทาจาระบี.
ข. ใช้น้ำส้มสายชูล้าง.
ค. ใช้น้ำมะนาวล้าง.
ง. ใช้น้ำกลั่นล้าง
13. ไดชาร์จทำหน้าที่อะไร
ก. ทำหน้าที่สตาร์ทเครื่องยนต์.
ข. ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าในรถยนต์.
ค. ทำหน้าที่ดับเครื่องยนต์.
ง. ทำหน้าที่เช็กอุณหภูมิความร้อนในรถยนต์
14. ขณะขับรถไปได้ระยะหนึ่งปรากฏว่าไฟเตือนสีแดง แสดงเกิดจากสาเหตุใด
ก. ไดชาร์ทชำรุด.
ข. แบตเตอรี่เสีย.
ค. แบตเตอรี่ใกล้หมดอายุ.
ง. น้ำกลั่นแห้ง
15. แบตเตอรี่รถยนต์มีหน้าที่อย่างไร
ก. เก็บรักษาไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟ.
ข. ใช้เวลาดับเครื่องยนต์.
ค. ตัดกระแสไฟ.
ง. ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าในรถยนต์
16. สาเหตุรถสตาร์ทไม่ติดเกิดจากสาเหตุใด
ก. กรองอากาศตัน.
ข. น้ำมันเบรกหมด.
ค. น้ำในหม้อน้ำแห้ง.
ง. แบตเตอรี่ไม่มีไฟ
17. การตรวจเช็กแบตเตอรี่แบบง่ายๆ ว่ามีไฟปกติหรือไม่ กระทำได้อย่างไร
ก. บีบแตรและฟังเสียงว่าปกติหรือเบาลง.
ข. ออกรถ 2-3 เมตรแล้วทดสอบเบรก.
ค. เหยียบคลัตช์และเข้าเกียร์ให้ครบ.
ง. หมุนพวงมาลัยไปด้านซ้ายและขวา
18. ผู้ขับขี่ควรใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อใด
ก. เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่น ควัน ในทางเดินรถ.
ข. เมื่อขับรถผ่านทางร่วมทางแยก.
ค. เมื่อจะกลับรถหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ.
ง. เมื่อรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ
19. สาเหตุไฟไม่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่เกิดจากอะไร
ก. เปิดเครื่องเสียงมากเกินไป.
ข. ฉนวนหุ้มขั้วแบตเตอรี่หลุด.
ค. เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวมากเกินไป.
ง. ไดชาร์จชำรุดหรือสายพานไดชาร์จหย่อนหรือขาด
20. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ มีความหมายอย่างไร
ก. น้ำมันที่มีส่วนผสมของเอทานอล.
ข. น้ำมันที่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว.
ค. น้ำมันที่ได้จากพืช 100 เปอร์เซ็นต์.
ง. น้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันหล่อลื่น
21. วิธีใดเป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเกิดไฟลัดวงจร
ก. รีบเปิดฝาหม้อน้ำทันที.
ข. ดับเครื่องยนต์และถอดขั้วแบตเตอรี่ออก.
ค. รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง.
ง. ใช้น้ำสาดทันที
22. ข้อใดคือความตึงของสายพานพัดลมและไดชาร์ทที่ถูกต้อง
ก. 5-15 มิลลิเมตร.
ข. 20-25 มิลลิเมตร.
ค. 25-30 มิลลิเมตร.
ง. 30-35 มิลลิเมตร
23. แบตเตอรี่ควรมีฉนวนหุ้มที่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วใด
ก. ขั้วบวก.
ข. ขั้วลบ.
ค. ไม่จำเป็นต้องมีฉนวนหุ้ม.
ง. หุ้มทั้งสองขั้ว

http://www.thaitestonline.com


แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์,แนวข้อสอบอาเซียน 2557,ข้อสอบใบขับขี่,แบบทดสอบใบขับขี่,ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย 2557,แบบทดสอบป.5,แนวข้อสอบใบขับขี่จักรยานยนต์,ข้อสอบอาเซียนพร้อมเฉลย,ข้อสอบอาเซียน,สอบข้อเขียนใบขับขี่