วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แนวข้อสอบพร้อมเฉลยใบขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ปี 2558

ในการสอบใบขับขี่ครั้งล่าสุด มีการสุ่มข้อสอบเก่าและใหม่กว่า 1,000 ข้อ  และทำการสุ่มมาเพียง 50 ข้อ ท่านจะต้องทำข้อสอบให้ได้อย่างน้อย 45 ข้อ หรือ 90% ขึ้นไป ซึ่งที่นั่งสอบแต่ละเครื่องจะได้ข้อสอบไม่เหมือนกัน พร้อมแล้วลุยกันเลยครับ #####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา##### เพื่อให้ง่ายเเก่การศึกษา ผมได้รวบรวมลิ้งค์เเต่ละหมวด ไว้ข้างล่างนี้ คลิ๊กที่ ลิ๊งค์ เพื่อเข้าศึกษา

1 ) ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
http://test-driving-license.blogspot.com/2015/11/blog-post.html

2 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 
http://test-driving-license.blogspot.com/2015/11/blog-post_3.html

3 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง 
http://test-driving-license.blogspot.com/2015/11/blog-post_64.html

4) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด ป้ายบังคับ 
http://test-driving-license.blogspot.com/2015/11/blog-post_70.html

5) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน 
http://test-driving-license.blogspot.com/2015/11/blog-post_4.html

6) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายแนะนำ 
http://test-driving-license.blogspot.com/2015/11/blog-post_46.html

7) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด มารยาทและจิตสำนึก 
http://test-driving-license.blogspot.com/2015/11/blog-post_40.html

8) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย 
http://test-driving-license.blogspot.com/2015/11/blog-post_63.html

9) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การบำรุงรักษารถ 
http://test-driving-license.blogspot.com/2015/11/blog-post_72.html

10.ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด รูปภาพจราจร 
http://test-driving-license.blogspot.com/2015/11/blog-post_81.html

11. ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การรับรู้สัญาณอันตราย 
http://test-driving-license.blogspot.com/2015/11/blog-post_71.html

12 ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา 
http://test-driving-license.blogspot.com/2015/11/blog-post_90.html

#####หรือจะทดลองสอบแบบออนไลน์โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง##### 
ข้อสอบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จัดทำจากคลังข้อสอบด้านบนจำนวน 802 ข้อ สุ่มมาให้เลือกทำเพียง 50 ข้อ โดยจะต้องทำผ่าน 90% หรือ 45 ข้อ หรือ จะเลือกทำกี่ข้อก็ได้ โดยเกณฑ์ตัดผ่านไม่ผ่านอยู่ที่ 90% 

EmojiEmojiEmojiEmojiEmojiEmojiEmojiEmojiEmojiEmoji