วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

แนวข้อสอบภาคข้อเขียน
1. สมมติท่านขับรถคัน ก. ในระหว่างที่ขับรถอยู่นั้นรถในช่องทางด้านขวามือของท่านตั้งแต่รถคัน ข. ลงมา อยู่ ๆ ก็หยุดรถท่านเห็นรถในช่องขวามือของท่านหยุด ท่านจะทำอย่างไร

ก. ขับรถต่อไป เพราะช่องเดินรถของท่านโล่งสามารถขับรถต่อไปได้
ข. เร่งเครื่องยนต์รีบขับขึ้นหน้ารถด้านขวามือ
ค. ชะลอความเร็ว เนื่องจากไม่แน่ใจว่ารถด้านขวาหยุดให้ผู้โดยสารลงรถหรือไม่
ง. หยุดรถ เพราะคาดว่าทางข้างหน้าอาจจะมีคนข้ามถนน


2. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องเมื่อรถของท่านจอดเสียกลางถนนหลวง.
ก. ตั้งสัญลักษณ์แสดงว่ามีรถจอดเสียในระยะ 150 เมตร
ข. เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมไฟหน้ารถ
ค. ยืนโบกด้านท้ายรถเพื่อส่งสัญญาณกันรถชนท้ายรถเรา
ง. เปิดฝากระโปรงด้านหน้าและท้ายรถ เพื่อส่งสัญญาณ


3. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ไม่ออกทางขนาน
ข. เปลี่ยนช่องเดินรถตามสัญลักษณ์ในป้าย
ค. ไม่เปลี่ยนช่องทางจราจร
ง. ให้ออกทางขนาน


Ref : http://www.thaitestonline.com

แนวข้อสอบใบขับขี่
1. ในขณะที่ท่านขับรถบนทางหลวใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด อยู่ในเลนขวาสุด มีรถวิ่งตามมาด้วยความเร็วสูหรือกระพริบไฟสูงจากทางด้านหลังของท่านเพื่อขอทางสิ่งที่ท่านควรปฏิบัติคือ 

ก. ขับต่อไปตามปกติ เพราะปฏิบัติตามกฎจราจรอยู่แล้ว ไม่ได้ขับรถเร็ว ไม่ได้ทำผิดกฎหมาย

ข. เปิดทางหลบให้รถดังกล่าวแซงขึ้นไป โดยเปิดไฟเลี้ยวซ้าย แล้วค่อยๆ เบนรถเข้าเลนซ้ายหรือเลนกลาง

ค. ขับรถให้ช้ากว่าเดิม เพื่อกักหรือสกัดให้รถคันหลังขับด้วยความเร็วตามกฎจราจร เช่นเดียวกันกับท่าน

ง. ขับรถเร่งหนีไปด้านหน้าด้วยความเร็วที่สูงกว่ารถคันดังกล่าว

_________________________________

2. เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ต้องทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าเป็นระยะเท่าใด

ก. ระยะห่างที่เหมาะสมกับความเร็วของรถ

ข. 2 เมตร

ค. 3 เมตร

ง. ไม่น้อยกว่า 4 เมตร

_________________________________

3. เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านไหนของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถ


ก. ด้านข้าง

ข. ด้านหน้าและด้านหลัง

ค. ด้านหลัง

ง. ด้านหน้า

_________________________________

Ref : http://www.thaitestonline.com
_________________________________

ข้อสอบใบขับขี่
ข้อใดผิด

ก. ห้ามพูดโทรศัพท์ขณะขับรถ

ข. ห้ามหยุดรถให้คนข้ามทาง

ค. ห้ามหยุดหรือจอดรถคุยกันกลางถนน

ง. ห้ามแซงซ้ายในที่ห้ามแซงซ้าย

_________________________________

เครื่องหมายนี้  หมายความว่าอย่างไร

ก. ห้ามเลี้ยวซ้าย

ข. ห้ามเลี้ยวขวา

ค. ทางข้างหน้ารถเดินทางเดียว

ง. ถูกทุกข้อ ข. และ ค.

_________________________________

ท่านเห็นรถ ก. ชนกับรถ ข. อย่างแรงจนรถทั้ง 2 คันพังยับเยินผู้ขับรถทั้ง 2 คนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตรงบริเวณสามแยก โดยเห็นว่ารถ ข. วิ่งออกจากซอย ชนกับรถ ก. ที่วิ่งมาบนถนนสายหลัก ดังรูปถามว่ารถคันใดทำผิดกฎหมาย เพราะอะไร


ก. ผู้ขับรถ ก. ผิด เพราะไม่ลดความเร็วเมื่อขับรถผ่านทางร่วมทางแยก

ข. ผู้ขับรถ ข. ผิด เพราะไม่ให้รถที่มีสิทธิ์ผ่านไปก่อน

ค. ทั้งผู้ขับรถ ก. และผู้ขับรถ ข. ผิดด้วยกันทั้งคู่ ด้วยเหตุผลตามข้อ ก. และ ข.

ง. ผิดทั้งคู่ เพราะผู้ขับรถ ก. ไม่ลดความเร็วเมื่อขับรถผ่านทางร่วมทางแยก และผู้ขับรถ ข. ไม่ให้รถที่มีสิทธิ์ผ่านไปก่อน

_________________________________
Ref : http://www.thaitestonline.com
_________________________________

เครื่องหมาย
เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยก มีวงเวียน

ข. ทางข้างหน้าเป็นทางแยก

ค. ทางข้างหน้าเป็นทางแคบลง

ง. ทางข้างหน้ามีทางเอกตัดกัน

Ref : http://www.thaitestonline.com

เครื่องหมาย
เครื่องหมายนี้  หมายความว่าอย่างไร

ก. ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา

ข. ห้ามเลี้ยวซ้าย

ค. ห้ามเลี้ยวขวา

ง. ให้เลี้ยวซ้าย

Ref : http://www.thaitestonline.com

เครื่องหมาย
เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร ?


ก. ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวา

ข. ทางข้างหน้าโค้งกลับเริ่มขวา

ค. ทางข้างหน้าโค้งซ้าย

ง. ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย

Ref : http://www.thaitestonline.com

กรมขนส่งประกาศ เตรียมเพิ่มเวลาการอบรมใบขับขี่จาก 4 ชั่วโมงเป็น 15 ชั่วโมง

กรมการขนส่งทางบกประกาศเตรียมเพิ่มความเข้มของหลักสูตรอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบขับขี่ใหม่ เพิ่มระยะเวลาอบรมจากเดิม 4 ชั่วโมง มาเป็น 15 ชั่วโมง


                               
กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!! พัฒนามาตรฐานหลักสูตรอบรมและทดสอบใบอนุญาตขับรถใหม่ ยกระดับความเข้มข้น!!

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกอยู่ในระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนามาตรฐานเนื้อหาวิชาการอบรมและทดสอบใบอนุญาตขับรถ และแนวปฏิบัติที่จะสามารถลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดจะยกระดับการออกใบอนุญาตขับรถให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกากับดูแลพฤติกรรมหลังได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว สาหรับแนวคิดยกระดับความเข้มข้นในการออกใบอนุญาตขับรถเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งมีสมรรถภาพร่างกายและจิตใจครบถ้วนตามหลักสากลก่อนเข้าทดสอบนั้น ในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาและจัดทาเนื้อหาวิชาหลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีสาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถรายใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายจราจรและการขับรถที่ปลอดภัย จำนวน 15 หัวข้อ จะใช้เวลาในการอบรม 15 ชั่วโมง ซึ่งต้องจัดสรรเนื้อหาให้มีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะสร้างองค์ความรู้และสามารถปลูกฝังให้เกิดวินัยการขับขี่อย่างปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ความสำคัญและประโยชน์ของการมีใบอนุญาตขับรถและการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพ , กฎหมาย/ข้อห้าม , พ.ร.บ.จราจร(ป้ายต่างๆ)/พ.ร.บ.ขนส่งทางถนน , คำเตือน/มารยาทในการขับรถ , ข้อแนะนำกับมารยาทในการใช้ทาง , คุณสมบัติของผู้ขับรถที่ดี โรคภาวะ ข้อจากัดด้านร่างกายมนุษย์กับการจราจร , ประสาทการรับรู้ , สมรรถภาพของรถ/ถนน/สิ่งแวดล้อม , การรับรู้และแก้ไขข้อผิดพลาด , พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน , ข้อผิดพลาดตามกฎหมายจราจรและการใช้ทาง , สุขภาพที่มีผลต่อการขับรถ , ข้อจำกัดของใบอนุญาตขับรถ , การมีใบอนุญาตขับรถ และการถือครองใบอนุญาต รวมถึงจัดทำเนื้อหาอบรมสำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ และจัดทำเนื้อหาอบรมเพื่อฟื้นฟูพฤติกรรมสำหรับผู้ขับรถที่กระทำผิดบ่อยครั้งด้วย หากการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวได้ข้อสรุปเป็นที่แน่นอนแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเรียนรู้หรือเข้ารับการอบรมผ่านช่อง   ทางอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยอาจไม่จำเป็นต้องเข้ารับอบรมกับกรมการขนส่งทางบกเพียงแห่งเดียว


นายธีระพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาหรับปัจจุบันแนวทางปฏิบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยังคงดำเนินการอบรมตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผ่านอบรมหลักสูตรจำนวน 4 ชั่วโมง ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ชั่วโมง การขับรถอย่างปลอดภัยจำนวน 1 ชั่วโมง และมารยาทในการขับรถจำนวน 1 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) 50 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 45 ข้อ และการทดสอบขับรถในสนามสอบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก รวมระยะเวลาการดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 2 วันทำการ ซึ่งส่วนราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางบกทุกแห่งได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้ารับการอบรมที่โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองซึ่งมีกว่า 50 แห่ง หรืออบรมกับสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจานวน 44 แห่ง ซึ่งประชาชนสามารถนำใบรับรองการผ่านการอบรมมาเป็นหลักฐานเพื่อทดสอบขับรถภาคปฏิบัติและได้รับใบอนุญาตขับรถภายใน 1 วัน ทั้งนี้ การออกใบอนุญาตขับรถให้แก่ประชาชน กรมการขนส่งทางบกดำเนินการอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ต้องการผลิตนักขับขี่ที่มีคุณภาพและใส่ใจความปลอดภัยของทั้งตัวเองและผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจากตัวผู้ขับขี่เองเป็นสำคัญ การเพิ่มความเข้มข้นของหลักสูตรหรือเพิ่มเกณฑ์แบบทดสอบจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพื่อการปลูกฝังจิตสำนึกเท่านั้น ส่วนสาคัญอยู่ที่ผู้ขับขี่ซึ่งต้องตระหนักถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ

ที่มา กรมการขนส่งทางบก

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

การเปลี่ยนสีรถ
การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

ก. 7 วัน

ข. 10 วัน

ค. 15 วัน

ง. 20 วัน

Ref : http://www.thaitestonline.com

ผู้ขับขี่ที่ดี
ผู้ขับขี่ที่ดีควรมีความพร้อมอย่างไร

ก. ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง

ข. ทุกข้อที่กล่าวจะเป็นตัวเลือกที่ถูกทั้งหมด

ค. มีสภาพร่างกายจิตใจที่พร้อม

ง. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

Ref : http://www.thaitestonline.com

ลมยางอ่อน
ถ้าเติมลมยางอ่อนเกินไป จะมีผลกับยางอย่างไร

ก. ดอกยางตรงกลางจะสึกเร็วกว่าปกติ

ข. การขับขี่จะแข็งกระด้าง

ค. ทำให้ดอกยางทางด้านข้างทั้งสองสึกหรอ

ง. ทำให้กินน้ำมันน้อยลง

Ref : http://www.thaitestonline.com

พบรถโดยสารจอดอยู่ในถนนฝั่งตรงข้าม
สิ่งใดที่ท่านควรระวังเป็นพิเศษเมื่อพบรถโดยสารจอดอยู่ในถนนฝั่งตรงข้าม

ก. รถโดยสารอาจเคลื่อนที่โดยฉับพลัน

ข. ผู้เดินเท้าอาจเดินออกมาทางข้างหลังรถโดยสาร

ค. รถโดยสารอาจเสียอยู่

ง. ไม่ต้องระวัง.เนื่องจากเป็นถนนฝั่งตรงข้าม

Ref : http://www.thaitestonline.com

หน้าที่ของน้ำมันเครื่องยนต์
ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของน้ำมันเครื่องยนต์

ก. ระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำ

ข. หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่เพื่อลดการสึกหรอ

ค. ทำความสะอาดชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์

ง. ระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์

Ref : http://www.thaitestonline.com

ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน

ก. 45 วัน

ข. 30 วัน

ค. 15 วัน

ง. 60 วัน

Ref : http://www.thaitestonline.com

ช่องทางไหล่ซ้าย
ขณะที่รถติด และรถด้านหน้ารถท่านได้ตัดสินใจใช้ช่องทางไหล่ทางด้านซ้าย และมีรถอื่นแล่นตาม ท่านจะทำอย่างไร

ก. ขับรถในช่องทางเดิม

ข. รีบกระพริบไฟด้านซ้ายให้สัญญาณ และขับตามในทันที

ค. ให้สัญญาณไฟ และแซงซ้ายตามไปอย่างระมัดระวัง

ง. ให้สัญญาณไฟ และแซงขวา ไปในช่องทางที่รถสวนมา

Ref : http://www.thaitestonline.com

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขับรถชน
รถของท่าน (คัน ข.) ชนกับรถของนาย คัน ก. ตรงบริเวณที่ท่านกำลังเลี้ยวขวาเข้าซอย ดังรูป


ก. ท่านเป็นฝ่ายผิด เพราะขับล้ำเข้าในช่องทางรถสวน

ข. ฝ่ายนาย ก. เป็นฝ่ายผิด เพราะไม่ยอมให้รถเลี้ยวเข้าซอยไปก่อน

ค. ท่านเป็นฝ่ายผิด เพราะไม่ได้ให้สัญญาณเลี้ยวขวา

ง. ฝ่ายนาย ก. เป็นฝ่ายผิด เพราะไม่ลดความเร็วของรถขณะขับผ่านทางร่วมทางแยก

Ref : http://www.thaitestonline.com

ใบขับขี่
บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่จอดรถ

ก. ในระยะ 10 เมตรจากทางร่วมทางแยก

ข. ในระยะ 5 เมตรจากปากทางเดินรถ

ค. ในระยะ 10 เมตรก่อนถึงป้ายหยุดรถประจำทาง

ง. ถูกทุกข้อ

Ref : http://www.thaitestonline.com

แนวข้อสอบใบขับขี่


ในขณะที่ท่านขับรถอยู่บนถนนและมีผู้อื่นแบ่งปันน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนให้ท่าน ข้อใดไม่ใช่วิธีที่ควรปฏิบัติ
ก. ส่งยิ้มแสดงการขอบคุณ
ข. โค้งศีรษะแสดงความขอบคุณ
ค. ยกมือขวาขึ้นระดับคิ้วแสดงการขอบคุณ
ง. เปิดไฟสูงแสดงการขอบคุณ
Ref : http://www.thaitestonline.com

แนวข้อสอบ


ข้อใดเป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อรถเกิดไฟลัดวงจร
ก. หาผ้าหนา ๆ มาตบ
ข. ตัดกระแสไฟ หรือหาทางงัดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อน
ค. วิ่งหาน้ำมันมาราด
ง. ใช้ทรายสาดใส่
Ref : http://www.thaitestonline.com

แนวข้อสอบ


การตรวจความตึงของสายพานควรทำอย่างไร
ก. ใช้ไม้เคาะ
ข. ดูด้วยสายตาก็พอ
ค. ใช้มือกดที่กึ่งกลางสายพาน
ง. ถอดสายพานออกเพื่อนำมาวัด
Ref : http://www.thaitestonline.com

ข้อสอบใบอนุญาตขับรถข้อสอบจากคลังข้อสอบเว็บไทยเทสออนไลน์ลำดับที่ 17600 จาก 86595
คำถาม : ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต้องส่งคืนใบอนุญาตขับรถให้แก่นายทะเบียนภายในกี่วัน
ตัวเลือกที่ 1 : 30 วัน
ตัวเลือกที่ 2 : 15 วัน
ตัวเลือกที่ 3 : 60 วัน
ตัวเลือกที่ 4 : 90 วัน
Ref : http://www.thaitestonline.com