วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

แนวข้อสอบใบขับขี่


ในขณะที่ท่านขับรถอยู่บนถนนและมีผู้อื่นแบ่งปันน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนให้ท่าน ข้อใดไม่ใช่วิธีที่ควรปฏิบัติ
ก. ส่งยิ้มแสดงการขอบคุณ
ข. โค้งศีรษะแสดงความขอบคุณ
ค. ยกมือขวาขึ้นระดับคิ้วแสดงการขอบคุณ
ง. เปิดไฟสูงแสดงการขอบคุณ
Ref : http://www.thaitestonline.com