วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลมยางอ่อน
ถ้าเติมลมยางอ่อนเกินไป จะมีผลกับยางอย่างไร

ก. ดอกยางตรงกลางจะสึกเร็วกว่าปกติ

ข. การขับขี่จะแข็งกระด้าง

ค. ทำให้ดอกยางทางด้านข้างทั้งสองสึกหรอ

ง. ทำให้กินน้ำมันน้อยลง

Ref : http://www.thaitestonline.com