วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

ข้อสอบใบขับขี่
ข้อใดผิด

ก. ห้ามพูดโทรศัพท์ขณะขับรถ

ข. ห้ามหยุดรถให้คนข้ามทาง

ค. ห้ามหยุดหรือจอดรถคุยกันกลางถนน

ง. ห้ามแซงซ้ายในที่ห้ามแซงซ้าย

_________________________________

เครื่องหมายนี้  หมายความว่าอย่างไร

ก. ห้ามเลี้ยวซ้าย

ข. ห้ามเลี้ยวขวา

ค. ทางข้างหน้ารถเดินทางเดียว

ง. ถูกทุกข้อ ข. และ ค.

_________________________________

ท่านเห็นรถ ก. ชนกับรถ ข. อย่างแรงจนรถทั้ง 2 คันพังยับเยินผู้ขับรถทั้ง 2 คนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตรงบริเวณสามแยก โดยเห็นว่ารถ ข. วิ่งออกจากซอย ชนกับรถ ก. ที่วิ่งมาบนถนนสายหลัก ดังรูปถามว่ารถคันใดทำผิดกฎหมาย เพราะอะไร


ก. ผู้ขับรถ ก. ผิด เพราะไม่ลดความเร็วเมื่อขับรถผ่านทางร่วมทางแยก

ข. ผู้ขับรถ ข. ผิด เพราะไม่ให้รถที่มีสิทธิ์ผ่านไปก่อน

ค. ทั้งผู้ขับรถ ก. และผู้ขับรถ ข. ผิดด้วยกันทั้งคู่ ด้วยเหตุผลตามข้อ ก. และ ข.

ง. ผิดทั้งคู่ เพราะผู้ขับรถ ก. ไม่ลดความเร็วเมื่อขับรถผ่านทางร่วมทางแยก และผู้ขับรถ ข. ไม่ให้รถที่มีสิทธิ์ผ่านไปก่อน

_________________________________
Ref : http://www.thaitestonline.com
_________________________________