วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่หยุดรถ
1. บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่หยุดรถ
ก. ในทางร่วมทางแยก
ข. ปากทางเข้าออกอาคารหรือทางเดินรถ
ค. ในเขตปลอดภัย
ง. ถูกทุกข้อ


2. กรณีที่ท่านเห็นรถคันอื่นให้สัญญาณเพื่อเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางการเดินรถ ท่านต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ชะลอความเร็วและให้ทาง
ข. เร่งความเร็วเพื่อจะไปก่อน
ค. หยุดรถ
ง. จอดรถ


3. รถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหยียบเบรกกะทันหัน (รถที่ไม่มีระบบเบรก.ABS) จะมีผลอย่างไร
ก. จะหยุดรถได้ตามระยะที่กำหนด
ข. รถจะค่อยๆ ชะลอความเร็วลง.
ค. ล้อจะล็อกและรถอาจจะหมุน
ง. ล้อจะล็อกและรถจะหยุดทันที


Ref : http://www.thaitestonline.com