วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เปิดแล้ว! เว็บแบบทดสอบออนไลน์ ทำใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ปี 2557 - 2558

คลิกเลือกชุดข้อสอบที่ต้องการได้เลยจร้า

ชุดข้อสอบทั้งหมด
 แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ทดสอบแล้ว 482 ครั้ง
 แบบทดสอบออนไลน์ชุดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ทดสอบแล้ว 436 ครั้ง
 แบบทดสอบออนไลน์ใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ทดสอบแล้ว 319 ครั้ง
 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ทดสอบแล้ว 166 ครั้ง
 ข้อสอบใบขับขี่หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ทดสอบแล้ว 450 ครั้ง
 แบบทดสอบใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ทดสอบแล้ว 66 ครั้ง
 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย 2557 หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ทดสอบแล้ว 136 ครั้ง
 ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ทดสอบแล้ว 78 ครั้ง
 ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนเครื่องหมายพื้นทาง ทดสอบแล้ว 2692 ครั้ง
 ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ทดสอบแล้ว 2054 ครั้ง
 ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนรูปภาพจราจร ทดสอบแล้ว 1701 ครั้ง
 ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนการรับรู้สถานการณ์อันตราย ทดสอบแล้ว 1014 ครั้ง
 ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนการบำรุงรักษารถ ทดสอบแล้ว 1135 ครั้ง
 ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนมารยาทและจิตสำนึก ทดสอบแล้ว 637 ครั้ง
 ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ทดสอบแล้ว 3598 ครั้ง
 แนวข้อสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยรถจักรยานยนต์ ปี 2557 ทดสอบแล้ว 1312 ครั้ง
 แนวข้อสอบการทำใบขับขี่ ทดสอบแล้ว 8859 ครั้ง