วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนการบำรุงรักษารถ

1. ไดชาร์จทำหน้าที่อะไร
  ก. ทำหน้าที่สตาร์ทเครื่องยนต์
  ข. ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าในรถยนต์
  ค. ทำหน้าที่ดับเครื่องยนต์
  ง. ทำหน้าที่เช็กอุณหภูมิความร้อนในรถยนต์
  เฉลย 2
2. สาเหตุไฟไม่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่เกิดจากอะไร
  ก. เปิดเครื่องเสียงมากเกินไป
  ข. ฉนวนหุ้มขั้วแบตเตอรี่หลุด
  ค. เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวมากเกินไป
  ง. ไดชาร์จชำรุดหรือสายพานไดชาร์จหย่อนหรือขาด
  เฉลย 4
3. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมีค่าออกเทนสูงสุดเท่าใด
  ก. ค่าออกเทน 98
  ข. ค่าออกเทน 95
  ค. ค่าออกเทน 91
  ง. ค่าออกเทน 87
  เฉลย 2
4. การตรวจเช็กแบตเตอรี่แบบง่ายๆ ว่ามีไฟปกติหรือไม่ กระทำได้อย่างไร
  ก. บีบแตรและฟังเสียงว่าปกติหรือเบาลง
  ข. ออกรถ 2-3 เมตรแล้วทดสอบเบรก
  ค. เหยียบคลัตช์และเข้าเกียร์ให้ครบ
  ง. หมุนพวงมาลัยไปด้านซ้ายและขวา
  เฉลย 1
5. ในการถอดขั้วแบตเตอรี่ ควรถอดขั้วใดก่อน
  ก. ขั้วไหนก่อนก็ได้
  ข. ขั้วบวก
  ค. ทั้งสองขั้วพร้อมกัน
  ง. ขั้วลบ
  เฉลย 4
6. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ มีความหมายอย่างไร
  ก. น้ำมันที่มีส่วนผสมของเอทานอล
  ข. น้ำมันที่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว
  ค. น้ำมันที่ได้จากพืช 100 เปอร์เซ็นต์
  ง. น้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันหล่อลื่น
  เฉลย 1
7. ถ้าขั้วแบตเตอรี่มีคราบขี้เกลือ วิธีการใดเป็นการแก้ไขที่ดีที่สุด
  ก. ใช้น้ำอุ่นล้างและทาจาระบี
  ข. ใช้น้ำส้มสายชูล้าง
  ค. ใช้น้ำมะนาวล้าง
  ง. ใช้น้ำกลั่นล้าง
  เฉลย 1
8. น้ำที่ใช้เติมในแบตเตอรี่ ควรใช้น้ำชนิดใด
  ก. น้ำกลั่น
  ข. น้ำฝน
  ค. น้ำบาดาล
  ง. น้ำสบู่
  เฉลย 1
9. การเติมน้ำกลั่นควรให้อยู่ระดับใดของแบตเตอรี่
  ก. ให้อยู่ระหว่างขีดที่กำหนด
  ข. เติมให้อยู่ระดับขีดต่ำกว่าที่กำหนดเล็กน้อย
  ค. เติมให้อยู่ระดับสูงกว่าที่กำหนดเล็กน้อย
  ง. เติมจนล้นแล้วปิดฝา
  เฉลย 1
10. ขณะขับรถไฟเตือนสีใดไม่ควรแสดงอยู่บนแผงหน้าปัด
  ก. สีเขียว
  ข. สีเหลือง
  ค. สีแดง
  ง. สีน้ำเงิน
  เฉลย 3
11. ท่านควรเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถเครื่องยนต์เบนซินอย่างไร
  ก. เติมค่าที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนดเพื่อความประหยัด
  ข. เติมสูงกว่าค่าที่กำหนดเพื่อป้องกันเครื่องยนต์เสียหาย
  ค. เติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนตามที่ระบุไว้ในคู่มือรถ
  ง. เติมค่าเท่าใดก็ได้ตามความสะดวก
  เฉลย 3
12. แบตเตอรี่รถยนต์จะมีขนาดแรงดันไฟฟ้ากี่โวลท์
  ก. 12 โวลท์
  ข. 15 โวลท์
  ค. 24 โวลท์
  ง. 220 โวลท์
  เฉลย 1
13. ข้อใดคือความตึงของสายพานพัดลมและไดชาร์ทที่ถูกต้อง
  ก. 5-15 มิลลิเมตร
  ข. 20-25 มิลลิเมตร
  ค. 25-30 มิลลิเมตร
  ง. 30-35 มิลลิเมตร
  เฉลย 1
14. วิธีใดเป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเกิดไฟลัดวงจร
  ก. รีบเปิดฝาหม้อน้ำทันที
  ข. ดับเครื่องยนต์และถอดขั้วแบตเตอรี่ออก
  ค. รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
  ง. ใช้น้ำสาดทันที
  เฉลย 2
15. ไดสตาร์ททำหน้าที่อะไร
  ก. ทำให้หมุนพวงมาลัยได้ดี
  ข. ทำให้เครื่องยนต์ติด
  ค. ทำให้ระบบเบรกทำงานดีขึ้น
  ง. ทำให้แอร์ในรถเย็นขึ้น
  เฉลย 2
16. การเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ควรเติมให้ท่วมแผ่นธาตุประมาณเท่าไร
  ก. 1 นิ้ว
  ข. 2 นิ้ว
  ค. 3 นิ้ว
  ง. 4 นิ้ว
  เฉลย 1
17. สาเหตุรถสตาร์ทไม่ติดเกิดจากสาเหตุใด
  ก. กรองอากาศตัน
  ข. น้ำมันเบรกหมด
  ค. น้ำในหม้อน้ำแห้ง
  ง. แบตเตอรี่ไม่มีไฟ
  เฉลย 4
18. คราบขี้เกลือที่ขั้วแบตเตอรี่เกิดจากสาเหตุใด
  ก. ฝุ่นละอองไปเกาะ
  ข. น้ำกรดทำปฏิกิริยากับอากาศ
  ค. น้ำไปโดนที่ขั้วแบตเตอรี่
  ง. ฉนวนหุ้มขั้วแบตเตอรี่สกปรก
  เฉลย 2
19. ผู้ขับขี่ควรใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อใด
  ก. เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่น ควัน ในทางเดินรถ
  ข. เมื่อขับรถผ่านทางร่วมทางแยก
  ค. เมื่อจะกลับรถหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
  ง. เมื่อรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ
  เฉลย 4
20. แบตเตอรี่รถยนต์มีหน้าที่อย่างไร
  ก. เก็บรักษาไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟ
  ข. ใช้เวลาดับเครื่องยนต์
  ค. ตัดกระแสไฟ
  ง. ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าในรถยนต์
  เฉลย 1
21. ขณะขับรถไปได้ระยะหนึ่งปรากฏว่าไฟเตือนสีแดง แสดงเกิดจากสาเหตุใด
  ก. ไดชาร์ทชำรุด
  ข. แบตเตอรี่เสีย
  ค. แบตเตอรี่ใกล้หมดอายุ
  ง. น้ำกลั่นแห้ง
  เฉลย 1
22. แบตเตอรี่ควรมีฉนวนหุ้มที่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วใด
  ก. ขั้วบวก
  ข. ขั้วลบ
  ค. ไม่จำเป็นต้องมีฉนวนหุ้ม
  ง. หุ้มทั้งสองขั้ว
  เฉลย 1
23. ในการตรวจเช็กน้ำมันเชื้อเพลิงในห้องเครื่องยนต์เราควรตรวจสิ่งใดเป็นหลัก
  ก. การเผาไหม้ของเครื่องยนต์
  ข. การปลอมปนของน้ำมัน
  ค. สภาพของท่อน้ำมันและรอยรั่วซึม
  ง. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
  เฉลย 3