วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เพิ่มข้อสอบใบขับขี่ลงในเว็บแบบทดสอบออนไลน์

เพิ่มข้อสอบใบขับขี่ลงในเว็บแบบทดสอบออนไลน์จาก blog : http://test-driving-license.blogspot.com/2014/10/2.html 

เพิ่มลงในชุด : http://www.thaitestonline.com/test_50_on_14434.html