วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

แนวข้อสอบ


การตรวจความตึงของสายพานควรทำอย่างไร
ก. ใช้ไม้เคาะ
ข. ดูด้วยสายตาก็พอ
ค. ใช้มือกดที่กึ่งกลางสายพาน
ง. ถอดสายพานออกเพื่อนำมาวัด
Ref : http://www.thaitestonline.com