วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

พบรถโดยสารจอดอยู่ในถนนฝั่งตรงข้าม
สิ่งใดที่ท่านควรระวังเป็นพิเศษเมื่อพบรถโดยสารจอดอยู่ในถนนฝั่งตรงข้าม

ก. รถโดยสารอาจเคลื่อนที่โดยฉับพลัน

ข. ผู้เดินเท้าอาจเดินออกมาทางข้างหลังรถโดยสาร

ค. รถโดยสารอาจเสียอยู่

ง. ไม่ต้องระวัง.เนื่องจากเป็นถนนฝั่งตรงข้าม

Ref : http://www.thaitestonline.com