วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ทำข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

ทำข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
1. เหตุใดขณะขับรถลุยน้ำจึงต้องเร่งเครื่องยนต์มากกว่าปกติเล็กน้อย
ก. เพื่อให้รถมีความเร็วคงที่
ข. เพื่อให้เครื่องยนต์ร้อน
ค. เพื่อให้รถมีความเร็วมากขึ้น
ง. เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ดับ

http://www.thaitestonline.com/test_with_time_on_14434.html